سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

تیر 96

عنوان مقاله : حسابرسی مشترک و پیامدهای استفاده از آن
نویسندگان : بختیار اشرفی - شهلا کهنه پوشی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نیازسنجی آموزشی شغل و شاغل بر مبنای الگوی O*NET کارکنان بخش آموزش دانشگاه شهیدبهشتی
نویسندگان : اعظم صمدی پور ، سعید خواجه ایی
صفحات : 14-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان رسول اکرم(ص)شهر آبدانان)
نویسندگان : امیر حسین نوروزی
صفحات : 25-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی شاخص های موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد MCDM و به با کارگیری روش TOPSIS (مورد کاوی : صنعت بیمه)
نویسندگان : عاطفه حاج ابوکهکی، عبداله نعامی، کیومرث فتحی، محمد تقی پور
صفحات : 43-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد برند (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
نویسندگان : محمد رضا درانی
صفحات : 63-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : عبدالظاهر نصراللهی، زهره صفایی
صفحات : 74-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تصویرذهنی کشورمبدا برند بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری
نویسندگان : محدثه مرادی لله کائی،حبیب اله دانایی، آمنه صداقت منش، محمد تقی پور
صفحات : 87-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : استفاده از علم (دانش) مدیریت در ارتباط بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط
نویسندگان : طاهره شکرالله زادگان، سلیمان فتحی آذر
صفحات : 96-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین صنعت و دانشگاه
نویسندگان : علی عقبایی، علی رضا بزرگزاده
صفحات : 104-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آثار ونتایج برونسپاری مشاغل بخش خدماتی به بخش خصوصی در حوزه ستادی وزارت نیرو
نویسندگان : دکتر محمدرضاعسگری، آتناحسن زاده
صفحات : 116-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي تاثیرات توانمندسازی کارمندان و کارتیمي و آموزش کارمندان روی رضایت شغلي
نویسندگان : فرزانه نژاديان، يونس نوائي
صفحات : 123-124
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نویسندگان : نعیم موریان زاده ، دکتر کاظم شمس الدینی
صفحات : 135-159
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات
نویسندگان : جلال عبدی هولایی، سعید صفاریان همدانی، رضا یوسفی سعیدآبادی، محمد تقی پور
صفحات : 160-172
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی معنویت سازمانی
نویسندگان : موسی فراهی
صفحات : 173-183
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر راهبردهای اقتصاد مقاومتی بر ظرفیت داخلی در صنایع تولیدی شهرستان ایلام
نویسندگان : کمال سلیم زاده ، جمال سلیم زاده ، صید مهدی ویسه
صفحات : 183-199
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای اجرای نظام پیشنهادات به دو روش صندوق و سامانه الکترونیکی
نویسندگان : دکتر یحیی صفری، دکتر کیومرث عزیز ملایری، پریوش سادات فیروزآبادی
صفحات : 200-211
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین استراتژی بر اساس مدل پورتر در شرکت زرسیم
نویسندگان : دکتر مریم مجیدی، مهسا مرادی
صفحات : 212-242
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزشیابی عملکرد کارکنان اداره کل مخابرات استان آذربایجان شرقی با مدل ارزیابی 360 درجه
نویسندگان : فهیمه ستاری
صفحات : 243-253
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تولید کننده فولاد در افق 25 سال
نویسندگان : سید مصطفی صفاری ، احمد سعدی ، ساراسادات حاج موسوی*
صفحات : 254-284
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام