سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

مرداد 96

عنوان مقاله : بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تمکین مالیاتی مودیان از دیدگاه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی)
نویسندگان : رضا نعیمی، مهدی فیل سرایی ، آزاده الهی ، راضیه سلیمانی مطلق
صفحات : 21-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت شغلی
نویسندگان : دکتر حسن مهرمنش، کمیل اکبرنژاد بائی
صفحات : 35-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکرد بیمه پارسیان با استفاده از رویکرد تلفیقی BSC-AHP
نویسندگان : دکتر حسن مهرمنش، فاطمه سادات میرقاسمی
صفحات : 51-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر اثربخشی ادراک شده بر آگاهی های مصرف کننده مورد مطالعه(مصرف کنندگان محصولات غذایی استان ایلام)
نویسندگان : مریم زارعی فر، دکتر زینب طولابی
صفحات : 77-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش ارزشهای فردی، استفاده از اطلاعات محصولات غذایی وآگاهی های مصرف کننده بر رفتار خرید سبز
نویسندگان : مریم زارعی فر، دکتر زینب طولابی
صفحات : 66-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بالندگی سازمانی
نویسندگان : فواد مکوندی، محمود دشت بزرگ
صفحات : 86-97
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه رویکردی از پویایی شناسی سیستم در بررسی عوامل موثر بر زمان تعمیرات اساسی در سیستم های نت پالایشگاه گاز
نویسندگان : مهدی نیک فرجام، مینا کناری زاده ، پوریا شکسته بند
صفحات : 98-110
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گردش موسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری
نویسندگان : دکتر محسن حسینی الاصل ، سحر مجردی ، طیبه امانی
صفحات : 111-124
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بين مهارت و تعهد مدیران وعملکرد آنان در سرپرستی شعب بانک صادرات استان قزوین
نویسندگان : رقیه ائمه دوست، ابراهیم گلش
صفحات : 125-148
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بحران های سیاسی و دیدگاه سهامداران
نویسندگان : نگار خسروی پور ، عشرت یعقوبی
صفحات : 149-166
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام