سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

اسفند 1395

عنوان مقاله : تأثير تورم بر رشد و توسعه اقتصادي
نویسندگان : زهرا محمدی احمدآبادی، عباس آزادی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دلبستگی شغلی و رابطه ویژگیهای شغلی با آن
نویسندگان : دکترجعفر بیکزاد ، عمار درستی ،فریبا سلطانی
صفحات : 15-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مشکلات اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد آن
نویسندگان : دکتر محمد رضا عسگری ، فرزانه نژادیان
صفحات : 27-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین تأمین مالی شرکت و مدیریت سود
نویسندگان : ایرج نادریان شاد
صفحات : 43-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت حسابرسی داخلی و ساختار مالکیت شرکتهای فعال در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : رؤیا دارابی ، سید حمید صحرائیان
صفحات : 53-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش کلیدی زنجیرهی تأمین سبز، در کسب مزیت رقابتی سازمانها
نویسندگان : فاطمه آبادی ، جواد شکریان
صفحات : 66-80
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی ) SHRM ( در دانشگاه های دولتی و آزاد ایران و با بررسی تاثیر نوع مالکیت و قدمت
نویسندگان : نادربهلولی ، تقی محمدی ، مصطفی اکبری
صفحات : 81-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر اعتماد، کیفیت خدمات، تصویر برند و ارزش درک شده مشتری بر وفاداری مشتری به برند در صنعت هتل داری اصفهان ،نمونه موردی: هتل کوثر اصفهان
نویسندگان : محمد فتحی ، دکترسعید لندران اصفهانی
صفحات : 100-114
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام