سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

خرداد 96

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در بیمارستانهای خصوصی شهر تهران
نویسندگان : فاطمه اسفندیاری
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت تعارض سازمانی در هزاره سوم
نویسندگان : رسول حیدری
صفحات : 16-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکردهای مختلف بر تحلیل رفتگی شغلی
نویسندگان : سیداحمد آذرپیرا
صفحات : 31-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی انسانی در مدیریت امور بانک کشاورزی تهران بزرگ و مناطق آزاد تجاری و صنعتی
نویسندگان : نیلوفر نیک شعار
صفحات : 45-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رتبه بندی و بررسی قابلیت های واحد صنعتی استان فارس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
نویسندگان : محمدامین اویارحسین
صفحات : 62-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دشواری ها و مجال های ارتباطات همکاری در بازاریابی و حسابداری
نویسندگان : علی اکبر جوکار، فاطمه جعفری
صفحات : 85-110
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان صنعت بانکداری
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی، فاطمه رضوی ، محمد علوی
صفحات : 111-130
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر عملکرد مالي در صنعت مواد غذايي با نقش میانجي اندازه شرکت: مطالعه اي در استان آذربايجان شرقي
نویسندگان : لیلا افشانی، عباسقلی سنگی نورپور
صفحات : 131-148
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش میانجی فرسودگی شغلی در ارتباط بین هوش عاطفی و خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان شهید لبافی نژاد
نویسندگان : علیرضا قیصری
صفحات : 149-167
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی
نویسندگان : محمد ضیایی فر
صفحات : 168-178
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر مزایای تجربی بر روابط مصرف کننده نام تجاری
نویسندگان : نوید کرمی،عبداله نعامی،محمد تقی پور
صفحات : 193-207
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش برند با نقش واسطه شهرت سازمان در بیمه ایران
نویسندگان : مریم علمدار خولکی،عبداله نعامی
صفحات : 208-218
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چرخه عمربنگاه و تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و پایداری سود
نویسندگان : شادی شاهوردیانی، مسعود قدیانی حسن طالبی
صفحات : 219-238
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه میان ساختارسرمایه و بازده غیرعادی
نویسندگان : دکتر رویا دارابی ، حسن طالبی ، مسعود قدیانی ، رضوان بابو
صفحات : 239-257
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سبک های تفکر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نویسندگان : بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سبک های تفکر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحات : 258-267
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : استرس شغلی در محیط کاری و چگونگی مدیریت آن
نویسندگان : دکتر فرهاد نژاد ایرانی ، صابر قربانی
صفحات : 268-278
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و پیش‌بینی قیمت در بازار مسکن در سال 1396
نویسندگان : سید مصطفی صفاری، امین سعدی
صفحات : 279-292
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیرات آموزش پیشرفته و کنترل بر اهمال کاری دانش آموزان دبیرستان
نویسندگان : اعظم صمدی پور
صفحات : 293-320
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر موانع ارتقاء شغلی زنان درشرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه ما
نویسندگان : صابرخزایی، محبوبه فلاح نژاد
صفحات : 321-335
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی در جوامع امروزی
نویسندگان : دکتر حبیب اله نخعی ؛فاطمه نخعی؛طیبه سرباز ،ام السلمه مصطفایی
صفحات : 336-355
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام