سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

ساختار سازمانی مجله


ریاست افتخاری مجله: جناب آقای دکتر محمد سعید شوشتری (مشاور آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران)

مدیریت اجرایی مجلات تحت نظارت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران: جناب آقای مهندس مرتضی سپهری

مدیریت فناوری اطلاعات و وبسایت مجلات تحت نظارت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران: جناب آقای مهندس سعید حسن زاده

مدیریت دبیرخانه مجلات تحت نظارت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران: جناب آقای مهندس رضا محمدی

مدیریت هیات تحریریه و کمیته داوران مجلات تحت نظارت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران: جناب آقای دکتر شایان رحمانی فرد

فعالیتهای ویراستاری و خدماتی دبیرخانه های مجلات تحت نظارت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران توسط کارشناسان آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران انجام میگردد.

لیست اعضای هیات تحریریه و کمیته داوران مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سایت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران (www.iseas.ir) و همچنین در سایت اطلاع رسانی مجلات علمی تخصصی تحت نظارت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران (www.listjournal.ir) درج شده است. اساتید گرامی و پژوهشگران عزیز که دارای مدرک دکتری بوده و یا دانشجوی مقطع دکتری می باشند میتوانند به منظور عضویت در هیات تحریریه و کمیته علمی مجلات علمی تخصصی تحت نظارت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران به سایت مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری و یا به سایت های www.iseas.ir و www.listjournal.ir مراجعه نمایند.

---------

لیست اعضای هیات تحریریه و کمیته داوران مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام